Onze databeveiligingbeleid volgens DSGVO

1 Algemeen

1.De bescherming van uw persoonlijke gegevens in verband met het verzamelen, verwerken en gebruiken van het bezoek aan de website is erg belangrijk voor ons. Daarom willen we u graag gedetailleerd informeren over het type, de verzameling, het gebruik en de opslag van de gegevens door S-Polytec GmbH. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wet.

Begrip uitleg en definities

Gebruiker

Als operator wordt hieronder verwezen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de werking van de website of de online shop. Hij is ook verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens, met name de persoonlijke gegevens, die kunnen leiden tot een identificeerbaarheid van een natuurlijk persoon.

 • S-Polytec GmbH
 • Im Schlop 11
 • DE - 47559 Kranenburg

 • Email: info@s-polytec.de
 • Telefoon: +49 2826 - 308 905-0

Databeveiliging vertegenwoordiger

De functionaris voor gegevensbescherming is een natuurlijk persoon van S-Polytec GmbH, die verantwoordelijk is voor alle vragen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens. Bovendien is de functionaris voor gegevensbescherming verantwoordelijk voor het verwijderen en corrigeren van persoonlijke gegevens en verstrekt hij informatie over de aard, het gebruik en de omvang van de opgeslagen gegevens.

 • Sascha Basmer
 • Im Schlop 11
 • DE - 47559 Kranenburg

 • Email: datenschutz@s-polytec.de
 • Telefoon: +49 2826 - 308 905-0

De functionaris voor gegevensbescherming zorgt er ook voor dat alle maatregelen worden genomen bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens om de best mogelijke bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Gebruiker

Alle gebruikers, natuurlijke of rechtspersonen, die het webaanbod van de exploitant gebruiken. Het gebruik strekt zich uit op alle mogelijke manieren die door de exploitant van de website worden verstrekt, zoals het bezoeken van de website, het lezen van inhoud, het aanmaken van een gebruikersaccount, het bestellen van aangeboden producten, het verzenden van een bericht via het contactformulier en alle andere functies geleverd door de operator.

Derden

Derden zijn hieronder alle personen en / of instanties waaraan persoonsgegevens worden overgedragen die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant van de website vallen. Een overdracht van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de wettelijke voorschriften voor de uitvoering van de door de gebruiker gegeven bestelling (bijvoorbeeld: levering van bestellingen), ten behoeve van de boekhouding (bijvoorbeeld: belastingconsulent, belastingkantoor) of in anonieme vorm voor de statistische evaluatie via een externe dienstverleners. (Google (TM) Analytics (TM)).

Website/ Onlineshop/ webaanbiedingen

Website of onlineshop of webaanbiedingen gelden als Labels voor alle inhoud en functies, verstrekt aan de gebruiker door de operator bij het aanroepen van de juiste URL.

URL

Een URL is het domein of webadres dat is ingevoerd in de browser of waarop is geklikt via een link. De exploitant is verantwoordelijk voor alle inhoud van de volgende URL's, evenals alle inhoud die via interne links kan worden bereikt.

 • www.s-polytec.de
 • www.s-polytec.nl
 • www.s-polytec.com

Personen betrokken gegevens

Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon of die op zijn minst verkrijgbaar is en waarmee conclusies kunnen worden getrokken over hun persoonlijkheid en de identificatie van een persoon.

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst met welke persoonlijke gegevens via de website kunnen worden verzameld. Over het type verzameling, de mate van gebruik, evenals de opslag en overdracht van de respectieve gegevens, informeren wij u in detail in de respectieve getroffen gebieden, die verband houden met een gebruik van de website.

 1. Geslacht
 2. Titel
 3. Naam, voornaam(en)
 4. Emailadres(en)
 5. Telefoonnummer(s)
 6. Adres (afleveradres, factuuradres, woonplaats)
 7. Leeftijd, geboortedatum
 8. Rekeningnummers, kredietinformatie, rekeningsaldi
 9. Waardeoordelen (school- en werkrapporten)
 10. Belastingnummer en belastingidentificatienummer
 11. Online-data’s (IP-Adres, locatiegegevens, Cookies)

2.Kortom, een verzameling van persoonlijke gegevens voor het gebruik van de website is niet vereist. Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van een registratie, een verzoek, een evaluatie en / of de uitvoering van een bestelling gebeurt vrijwillig door de gebruiker. Het is ook van toepassing dat gegevens alleen worden verzameld door de exploitant van het webaanbod voor zover vereist door het respectieve gewenste gebruik van het webaanbod door de gebruiker.

2 Verzameling en verwerking van statistische data

1.Door toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, worden gegevens opgeslagen voor statistische doeleinden en voor interne systeemgerelateerde en externe evaluatie. We zullen u in de volgende paragrafen uitgebreid informeren over de statistische gegevens die onder meer persoonlijke gegevens bevatten.

Cookies

Cookies of cookie-informatie worden lokaal in de browser opgeslagen, meestal in een cookietekstbestand. Bij verdere volgende toegangen tot de webserver, zal de clientbrowser alle cookies van dat domein zoeken die overeenkomen met de webserver en het directorypad van de huidige oproep. De cookies die we gebruiken moeten het voor de gebruiker gemakkelijker maken om de website te gebruiken. Bovendien zijn sommige van de cookies die we gebruiken relevant voor het gebruik van bepaalde functies, zoals het opvragen van welk apparaat de gebruiker gebruikt om de website te bezoeken om een aangepast uiterlijk te garanderen.

Deze website maakt ook gebruik van cookies voor geanonimiseerde bereikmeting, die worden verzonden van onze server en op de server van derden naar de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen.

Hieronder vindt u een lijst met welke algemene cookies via de website kunnen worden verzameld voor functionele en statistische doeleinden.

 1. Naam van het opgeroepen data (‘s) (domein (URL), afbeeldingsbestand, enz.)
 2. Datum en tijd van de beller van de opgeroepe data (‘s)
 3. Overgedragen hoeveelheid data van het opgeroepen data
 4. Bericht over geslaagde oproep van de respectieve bestand (en)
 5. Gebruikte webbrowser (bijv. Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.)
 6. gebruikte terminal (type terminal (PC / MAC, smartphone, tablet, enz.), fabrikant en modelnaam)
 7. aanvragen van domein of webadres bij het bellen via externe links van websites
 8. IP-adressen van de aanvragende aansluitingen
 9. Naam en wachtwoord (als de browser de opslag heeft goedgekeurd)

De meeste cookies die op deze website worden gebruikt, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen bij het afsluiten van de browser. De vereiste stappen voor deze acties verschillen per browser. Raadpleeg de informatie van uw browser voor meer informatie over de instellingen.

Andere cookies die verband houden met het gebruik van de online winkel, zult u afzonderlijk op een Informatiepagina over onze cookies uitgelegd. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de werking van de website of de online shop kan beïnvloeden. Er is geen garantie dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

2.Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, evaluatie, bestelling of registratie (aanmaken van een klantaccount).

3 Verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

1. Het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van het webaanbod kan een indicatie van persoonlijke gegevens vereist zijn zonder dat succesvol gebruik van bepaalde functies niet kan worden gegarandeerd. Dit omvat onder meer het gebruik van ons contactformulier, het aanmaken van een klantaccount of het uitvoeren van een bestelling.

We wijzen erop dat het gebruik van het webaanbod, evenals de respectieve functies, op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker zijn en dus alle informatie vrijwillig, zelfs als deze gegevens verplicht zijn om een specifieke functie te gebruiken. Welke functie vereist welke informatie, met name persoonlijke gegevens, hoe deze worden verzameld, verzonden en gebruikt, hieronder vermeld.

3.De overdracht van uw gegevens aan derden vindt niet plaats, als dit niet nodig is voor de vervulling van de gewenste functie van de website en u eerder toestemming hebt gegeven. U hebt te allen tijde het recht om een verleende toestemming voor de openbaarmaking van uw gegevens met ingang van de toekomst in te trekken.

Gebruik van het contactformulier

Het gebruik van het contactformulier van de website door de gebruiker is vrijwillig. Voorbeelden van gebruik van het contactformulier kunnen het verzenden van een verzoek voor een bepaald product of een bepaalde dienst zijn, of het aanvragen van een aanbieding voor bepaalde producten en / of diensten van de aanbieder / webaanbieding. Daarnaast kan een aanvraag of een samenwerkingsverzoek worden ingediend via het contactformulier.

Om het contactformulier te gebruiken is het invoeren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Andere persoonlijke informatie kan optioneel zijn, wat betekent dat het invoeren of weglaten van de optionele gegevens de werking van het contactformulier niet beïnvloedt of beperkt.

Email-adres

De specificatie van het e-mailadres is een verplichte indicatie, zonder welke een verwerking van het contact door de gebruiker niet kan plaatsvinden. De overdracht van het e-mailadres, net als alle andere informatie, ook via een beveiligde, gecodeerde (TLS-codering) verbinding. Het gebruik van het e-mailadres is beperkt tot de ontvangst van de e-mail en een antwoord op dit e-mailadres met betrekking tot de contactpersoon.

Naam

De naam van de gebruiker is vrijwillig en niet vereist voor het verwerken van een contactverzoek. Het gebruik van de naam zal worden gebruikt bij de verwerking van het contact via het contactformulier voor een mogelijke aanhef. In het geval van een telefonisch contact door de exploitant van de website kan niet worden uitgesloten dat de naam wordt beschermd door de kennis van derden. Dit is vooral het geval wanneer de gebruiker het telefoontje niet zelf aanneemt, maar een andere persoon en dus een vraag naar de gebruiker moet stellen. Hetzelfde geldt voor het retourneren van een e-mail die de gebruiker niet rechtstreeks bereikt.

Telefoonnummer

Het door de gebruiker opgegeven telefoonnummer is optioneel en is niet vereist voor het verwerken van een contactverzoek. Het gebruik van het telefoonnummer wordt gebruikt in geval van telefonische vragen. Door het telefoonnummer te verstrekken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met telefonisch contact, zolang hij geen bezwaar maakt tegen deze toestemming of de verwerking van het contact is voltooid.

Persoonlijke gegevens in het bericht

Als er persoonlijke gegevens worden verstrekt wanneer het contact wordt gemaakt via het invoerveld van het bericht (bijvoorbeeld het postadres van een bedrijf), wordt de informatie vrijwillig verstrekt door de gebruiker zonder de functie van het gebruik van het contactformulier te beïnvloeden. Het gebruik van persoonlijke gegevens kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens, maar alleen in de mate en voor het doel dat overeenkomt met het contact door de gebruiker.

Verzending, opslag en doorsturen van persoonlijke gegevens via het contactformulier

De overdracht van alle gegevens, ongeacht of het persoonlijke of algemene gegevens via het berichtenveld zijn, via een beveiligde, gecodeerde (TLS-codering) verbinding met onze e-mailserver. De verwijdering van de verzonden gegevens (betreft alle persoonlijke gegevens, evenals algemene gegevens van het contact) vindt plaats onmiddellijk na het verwerken van het contact, door de permanente en onherroepelijke verwijdering van de inkomende e-mail en het e-mailadres zelf. Dit geldt zowel voor de inbox als op de outbox van onze e-mailserver. Een opslag van de gegevens met behulp van ons contactformulier vindt op elk moment langer plaats dan voor de verwerking van het contact. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats.

Aanvraag van een aanbod in de winkelwagen

De exploitant van de website biedt de gebruiker in de winkelwagen de functie om zichzelf de artikelen in de winkelwagen via e-mail te sturen als een aanbieding. Persoonlijke informatie is vereist zonder welke het gebruik van de functie niet kan worden gegarandeerd. Het gebruik van deze functie door de gebruiker is vrijwillig.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij gebruik van de functie "Offerte aanvragen"

Met behulp van de functie "offerte aanvragen" in het winkelmandje worden persoonlijke gegevens verzameld. De functie kan niet worden gebruikt zonder een groot deel van de persoonlijke gegevens, omdat deze een belangrijk onderdeel vormen voor de correcte uitvoering van de functie. Hieronder vindt u alle gegevens die moeten worden opgegeven bij het gebruik van de functie.

 1. Voornaam – wordt benodigd voor het adres voor verzendkosten
 2. Achternaam – Is nodig voor het adres voor verzendkosten
 3. Staat en huisnummer - Is nodig voor het adres voor verzendkosten
 4. Stadt - Is nodig voor het adres voor verzendkosten
 5. Postcode - Is nodig voor het adres voor verzendkosten
 6. Land - Is nodig voor het adres voor verzendkosten
 7. Email - Is nodig voor het verzenden van het aanbod

Zonder deze informatie kan een juiste bepaling van de verzendkosten niet worden gemaakt of kan een levering van het aanbod per e-mail niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn er optionele vermeldingen die geen effect hebben op de functie en dus niet verplicht zijn voor het gebruik van de functie "offerte aanvragen" in de winkelwagen.

 • Firma - Optionele toevoeging aan het adres voor vragen van bedrijven
 • Telefoonnummer - Wordt door de operator gebruikt voor eventuele vragen

Door het telefoonnummer op te geven, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat telefonisch contact met de exploitant is toegestaan, zolang dit niet in strijd is met het gebruik. De overdracht van de gegevens vindt plaats via e-mail via een beveiligde verbinding met TLS-codering.

Gebruik van persoonlijke informatie bij gebruik van de functie "Offerte aanvragen"

Alle door de gebruiker verstrekte informatie is vrijwillig, omdat het gebruik van de functie door de gebruiker wordt uitgevoerd, maar niet verplicht is. Alle gegevens worden naast de gegevens in de producten in het mandje (type, afmetingen, hoeveelheid, prijs, artikelnummer, subtotaal netto inclusief verzendkosten, subtotaal omzetbelasting, totaal) per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is ingevoerd. Bovendien ontvangt de exploitant de e-mail met alle gegevens in kopie om contact op te nemen voor eventuele vragen.

Opslag van persoonlijke gegevens bij gebruik van de functie "aanvraag aanbod"

De opslag van de gegevens - in het bijzonder de persoonlijke gegevens (volgens de verzameling van de gegevens) vindt plaats door de e-mail te archiveren in een map op de e-mailserver. De duur van de opslag komt in principe overeen met de geldigheid van de aanbieding, tenzij de gebruiker eerder bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag. Na het verstrijken van de geldigheid van het aanbod, wordt de gearchiveerde e-mail, met alle persoonlijke gegevens, permanent en onherroepelijk van de e-mailserver verwijderd. In het geval van contact door de exploitant van de online shop, kan de opslag van persoonlijke gegevens op de e-mailserver worden verlengd, maar maximaal tot het moment waarop de gebruiker een intentieverklaring heeft door een aanbod te accepteren (vanaf deze datum, de wettelijke bewaartermijnen, zie onder Het uitvoeren van een bestelling) of het aanbod wordt geweigerd, hetgeen een onmiddellijke verwijdering van de e-mail en daarmee de verwijdering van alle persoonlijke gegevens tot gevolg heeft. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich te informeren over het type en de omvang van de opgeslagen gegevens of om verwijdering van de opgeslagen gegevens aan te vragen.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie bij gebruik van de functie ‘’Offerte aanvragen’’

De overdracht van gegevens - in het bijzonder persoonlijke gegevens - door het gebruik van de functie "offerte aanvragen" in de winkelwagen vindt niet plaats zolang de gebruiker geen verklaring accepteert door een aanbieding te accepteren (meer informatie over het plaatsen van een bestelling).

Aanmaak en gebruik van een klantaccount

Het aanmaken van een gebruikersaccount is een functie die de exploitant van de website beschikbaar stelt aan gebruikers om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het is echter niet nodig om een gebruikersaccount aan te maken om de website te gebruiken.

Bij het aanmaken en beheren van een gebruikersaccount worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Een overdracht van de persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats als de gebruiker geen bestelling heeft geplaatst (zie volgende subitem). Het gebruikersaccount moet de gebruiker de mogelijkheid bieden zichzelf te informeren over bestelprocessen, leverings- en factuuradressen te deponeren, productbeoordelingen te beheren, wensenlijsten te beheren of betalingsgoedkeuringen te beheren. De gebruiker is vrij om een of meer van de aangeboden functies van de operator te gebruiken.

Overzicht, gebruik en opslag van persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een gebruikersaccount

Om een gebruikersaccount aan te maken, worden persoonlijke gegevens verzameld, die vereist zijn voor de registratie door de gebruiker in de gebruikersaccount. Deze persoonlijke informatie is het e-mailadres van de gebruiker en het wachtwoord dat door de gebruiker is ingevoerd (dit wordt versleuteld opgeslagen). Daarnaast worden persoonlijke gegevens verzameld, die worden gebruikt voor het adresseren van de gebruiker in het klantaccount en voor geautomatiseerde e-mailcorrespondentie tussen de online shop en gebruikers. Deze persoonlijke informatie is de voornaam en achternaam van de gebruiker. Gegevens worden opgeslagen met behulp van veilige TLS-codering op de server-side database, die wordt beschermd tegen toegang van derden door moderne servertechnologieën. Een overdracht van deze gegevens vindt niet plaats. De inloggegevens van de gebruiker kunnen ook in cookies worden opgeslagen als de gebruiker ermee instemt de inloggegevens via de browser op te slaan.

Overzicht, gebruik en opslag van persoonlijke gegevens bij het beheer van een gebruikersaccount

Aanvullende gebruikersgerelateerde gegevens kunnen worden verzameld wanneer de gebruiker de gebruikersaccount beheert. De informatie is niet noodzakelijkerwijs vereist voor het gebruik van een gebruikersaccount en vindt alleen plaats wanneer de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld bij het uitvoeren van een bestelling of bij het aanmaken en beheren van factuur- en afleveradressen in het adresbeheer van de gebruikersaccount.

Als de gebruiker leverings- of factuuradressen opgeeft, worden deze opgeslagen in het gebruikersaccount. De gegevens worden opgeslagen in de database op de server, die is beveiligd tegen toegang door derden. Het gebruik van persoonlijke gegevens in de vorm van leverings- en factuuradressen is beperkt tot de selectie tijdens het bestelproces door de gebruiker. Voor alle andere functies in het gebruikersaccount worden deze gegevens opgeslagen in de beveiligde database en kunnen door de gebruiker in het gebruikersaccount worden gemaakt, bewerkt en verwijderd. Uitzonderingen hier zijn uitgevoerde orders die worden vermeld in het orderoverzicht en na het invoeren van ten minste één leverings- en verzendadres, dit kan inderdaad worden bewerkt, maar niet verwijderd. Als er meerdere adressen in het adresboek van de gebruikersaccount worden gemaakt, heeft de gebruiker de optie om alle adressen te verwijderen, behalve een standaardadres. Het verwijderen van gegevens is permanent en onherroepelijk.

Verwijderen van persoonlijke gegevens bij het verwijderen van een gebruikersaccount

Als de gebruiker het klantaccount wil verwijderen, kan hij dit doen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. De gebruiker is vrij om te beslissen of alle gebruikersgegevens moeten worden verwijderd of dat meningen van klanten (productbeoordeling) moeten worden bewaard. De te verwijderen gegevens, zowel persoonlijke gegevens als gegevens verzameld door de aangeboden functies, maar die geen identificatie van iemands identificeerbaarheid toelaten, worden vervolgens onmiddellijk en volledig van de server verwijderd. Uitzonderingen zijn uitgevoerde orders met de bijbehorende persoonlijke gegevens, die onderworpen zijn aan wettelijke bewaartermijnen. Als de gebruiker de gebruikersaccount wil verwijderen, is het niet langer mogelijk om in te loggen op de gebruikersaccount.

Uitvoeren van een bestelling

Voor de uitvoering van een bestelling door de gebruiker worden persoonlijke gegevens verzameld, zonder welke de bestelling niet kan worden verwerkt. De persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces worden gebruikt, worden door de exploitant gebruikt voor het verwerken van de bestelling en worden doorgegeven aan derden om de bestelling uit te voeren.

Verzameling, gebruik en opslag van persoonlijke gegevens voor bestellingen

Als een gebruiker een bestelling voltooit zonder een gebruikersaccount aan te maken of in te loggen op een bestaande klantaccount, worden de persoonlijke gegevens verzameld die nodig zijn om de bestelling te voltooien. Deze gegevens worden gebruikt voor facturering en bezorging. Bovendien wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen in het bestelproces. Als de gebruiker een gebruikersaccount heeft en deze gebruikt, zal toegang worden verkregen tot bestaande persoonlijke gegevens, die echter tijdens het bestelproces door de gebruiker kunnen worden gewijzigd of aangevuld. De volgende persoonlijke gegevens worden minstens verzameld bij het uitvoeren van een bestelling

 • Naam en voornaam van de gebruiker en / of de ontvanger
 • E-mailadres van de gebruiker
 • Volledig adres van de gebruiker en / of de ontvanger
 • IP-adres van de gebruiker evenals orderdatum en -tijd
 • Telefoonnummer van de gebruiker en / of de ontvanger
 • gewenste betaalmethode van de ontvanger
 • Details over bestelling (artikel, hoeveelheid, prijs, belastingbedrag en factuurbedrag)

Bovendien staat het de gebruiker vrij om optionele informatie te verstrekken die het bestelproces als zodanig niet beïnvloedt.

 • Firma
 • BTW-nummer
 • Faxnummer

De opslag van de persoonlijke gegevens van een uitgevoerde order vindt enerzijds plaats in de database op de server en in gedrukte vorm voor de boekhouding.

Het gebruik van de persoonlijke gegevens van een door de gebruiker uitgevoerde bestelling is in het algemeen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het e-mailadres dat in de bestelling wordt gebruikt, wordt enerzijds gebruikt voor het verzenden van statusinformatie voor het bestellen naar de gebruiker (bijvoorbeeld: orderbevestiging), en wordt overgedragen aan de bezorgdienst om de gebruiker te informeren over de status van de levering (bijvoorbeeld: tracking van zendingen). Factuur- en afleveradressen van een door de gebruiker uitgevoerde bestelling worden gebruikt in de statusmails van de respectieve bestelling, evenals voor het aanmaken van de factuur en de afleveringsbon. Bovendien wordt het bezorgadres voor bezorging door de bezorgdienst aan de bezorgdienst overgedragen. De persoonlijke gegevens voor het factuuradres en afleveradres worden gebruikt voor interne boekhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bovendien worden de facturen doorgestuurd naar een belastingconsulent, zodat deze kennis over specifieke persoonlijke gegevens van de bestelling wordt ontvangen. Het telefoonnummer wordt door de operator gebruikt voor vragen over de bestelling en wordt ook doorgegeven aan de koerierdienst die deze gebruikt om de gebruiker te informeren over het tijdstip van levering. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder PayPal (zie punt 9 Gebruik van PayPal (TM)).

De verwijdering van de persoonlijke gegevens van een door de gebruiker uitgevoerde bestelling kan alleen worden uitgevoerd als deze gegevens niet onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen over de opslagverplichting.

4.De verwijdering van de opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als de kennis van de persoonlijke gegevens voor de verwezenlijking van het doel dat met de opslag wordt nagestreefd niet langer nodig is of als de opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

4 Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

1.De overdracht van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats als dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de processen die door de gebruiker worden uitgevoerd. Bovendien is een overdracht van persoonlijke gegevens voor boekhoudkundige doeleinden en voor statistische doeleinden in anonieme vorm mogelijk.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan verzenders

In het geval van processen die door de gebruiker worden uitgevoerd (monsteraanvraag, inkooporder, offerte of factuur per post, enz.), Kan een levering door een koeriersdienst vereist zijn die op zijn beurt een overdracht van persoonlijke gegevens vereist. Hieronder vindt u een lijst met alle processen die door de gebruiker zijn uitgevoerd en die door een koeriersdienst moeten worden geleverd.

 • Levering van bestelde artikelen
 • Nalevering van geclaimde artikelen
 • Uitzending van gevraagde patronen
 • Aanbiedingen, leveringsbonnen, facturen, herinneringen per post verzenden
 • Algemene correspondentie per post

Om de door de gebruiker uitgevoerde processen te voltooien zoals hierboven beschreven, is de overdracht van persoonlijke gegevens als volgt vereist.

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsvorm
 • Volledige bezorg- en / of factuuradres
 • Plaats van levering (indien afzonderlijk verstrekt)
 • Telefoonnummer (voor vroege kennisgeving van levering)
 • Factuurbedrag (voor leveringen op achternaam)

Overdracht van persoonlijke gegevens aan externe dienstverleners

Externe dienstverleners waar een doorgifte van persoonsgegevens nodig kan zijn, zijn belastingadviseurs, accountants, incassobureaus, advocaten of de rechtbank. De overdracht van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats voor zover nodig voor de uitvoering van de respectieve bestelling.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan autoriteiten

De overdracht van persoonlijke gegevens van een gebruiker vindt alleen plaats op verzoek van de respectieve autoriteit en voor zover vereist door de autoriteit, en in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

5 Correctie van persoonlijke gegevens

1. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om correctie van persoonsgegevens te vragen. Stuur uw verzoek door naar onze functionaris voor gegevensbescherming, met vermelding van de te wijzigen gegevens. Hiervoor heeft de gebruiker verschillende contactmogelijkheden. Een correctie van de gegevens kan worden gedaan per e-mail, per telefoon of per post. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn te vinden onder "Punt 1 Algemeen" hierboven.

6 Wissen van persoonlijke gegevens ("Recht op vergeten")

1. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk). Stuur uw verzoek in dit verband, met vermelding van de te verwijderen gegevens, naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Hiervoor heeft de gebruiker verschillende contactmogelijkheden. Een verwijdering van de gegevens kan worden aangevraagd per e-mail, per telefoon of per post. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn te vinden onder "Punt 1 Algemeen" hierboven.

2. Gegevens kunnen echter alleen worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de orderverwerking of als ze onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht bij het sluiten van een contract. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd na het verzoek van de gebruiker, die niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaartermijnen. In het geval dat verwijdering van de persoonlijke gegevens niet kan worden uitgevoerd, zal onze functionaris voor gegevensbescherming de gebruiker onmiddellijk informeren over het type persoonlijke gegevens en de reden voor het onvermogen om de verwijdering uit te voeren. Een verwijdering van persoonsgegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen vindt onmiddellijk plaats als de gebruiker om een verwijdering heeft verzocht.

7 Recht op informatie

1. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen, welke gegevens over u worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt.

2. Uiteraard zullen wij u op verzoek snel en kosteloos antwoorden over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Richt uw verzoek om informatie over de aard en inhoud van uw persoonlijke gegevens, evenals het verzoek tot verwerking, rectificatie of verwijdering - geheel of gedeeltelijk - aan onze functionaris voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens worden vermeld onder "Punt 1 Algemeen" hierboven.

Informatie over de aard, oorsprong, omvang en gebruik van persoonlijke gegevens wordt onmiddellijk verstrekt op de manier waarop het verzoek is gedaan. Daarnaast kunnen persoonsgegevens die onderworpen zijn aan een wettelijke bewaartermijn worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de resterende opslagperiode die voortvloeit uit de wettelijke bewaartermijn.

8 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokkene heeft, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 GDPR.

9 beveiligingsopmerking

1. De opslag van persoonsgegevens vindt plaats - rekening houdend met alle organisatorische en technische mogelijkheden - zodat uw persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Elektronische correspondentie per e-mail kan geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, dus we raden u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

 • S-Polytec GmbH
 • Im Schlop 11
 • DE - 47559 Kranenburg

10 Online aanbiedingen op social-media-platforms

Om ons bereik te vergroten en informatie over ons en onze producten en diensten op andere platforms / websites te verspreiden, bieden we de mogelijkheid om contact met ons op te nemen op verschillende sociale media-websites.

We hebben echter geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door de betreffende website-exploitant en verwijzen daarom naar de respectieve privacyverklaringen van de website-exploitanten. In de regel slaat de platformexploitant bij het bezoeken van onze aanbiedingen op sociale media cookies op in uw browser waarin uw gebruiksgedrag of uw interesses worden opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Dit gebeurt gedeeltelijk op verschillende apparaten. De resulterende gebruiksprofielen gebruiken de platformexploitanten om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Gegevensverwerking kan ook gevolgen hebben voor personen die geen gebruikersaccount hebben bij het bijbehorende platform voor sociale media. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie worden verwerkt, wat soms de uitvoering van uw rechten aanzienlijk moeilijker kan maken. Bij het gebruik van sociale mediaplatforms zorgen we er echter voor dat exploitanten zich ertoe verbinden om te voldoen aan de EU-privacynormen en, nog belangrijker, aan een geldige EU-USS. Privacy Shield Framework.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u een van onze sociale media-aanbiedingen bezoekt, is gebaseerd op het legitieme belang in een diverse externe vertegenwoordiging van ons bedrijf en het gebruik van effectieve informatie en communicatie met u. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. Onder bepaalde omstandigheden hebt u toestemming gegeven voor gegevensverwerking aan een platformbeheerder, wiens lijst u hieronder vindt. In dit geval, artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO de geldige rechtsgrondslag.

Facebook

De gegevensoverdracht kan plaatsvinden in een derde land.
De provider heeft een geldig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 26 DSGVO.
Link naar de overeenkomst: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google+/ YouTube

De gegevensoverdracht kan plaatsvinden in een derde land.
De provider heeft een geldig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Verklaring van databeveiliging: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram

De gegevensoverdracht kan plaatsvinden in een derde land.
De provider heeft een geldig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Aanbieder: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
Verklaring van databeveiliging: https://instagram.com/about/legal/privacy
Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

De gegevensoverdracht kan plaatsvinden in een derde land.
De provider heeft een geldig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Aanbieder: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Verklaring van databeveiliging: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization

LinkedIn

De gegevensoverdracht kan plaatsvinden in een derde land.
De provider heeft een geldig EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland
Verklaring van databeveiliging: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11 Het gebruik van PayPal (TM)

1. Betalingen door de gebruiker met de externe online betalingsservice PayPal zijn onafhankelijk van de aanbieder van het webaanbod als een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg voorzien.

2. Als gebruikers tijdens het bestelproces besluiten te betalen met de externe online betalingsdienstaanbieder PayPal, worden persoonlijke gegevens binnen het bereik van de bestelling aan PayPal doorgegeven. De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal een voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking. Bovendien worden gegevens naar Paypal verzonden in verband met de bestelling, zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag, belastingpercentages, factuurgegevens, enz.

Betaling met PayPal is vrijwillig op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker door deze betalingsoptie te activeren. De bijbehorende overdracht van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van de bestelling met behulp van de door de gebruiker geselecteerde betaalmethode, in het bijzonder voor het bevestigen van de identiteit, het beheren van de betaling en de klantrelatie.

ATTENTIE: Persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan serviceproviders, onderaannemers of andere aangesloten bedrijven via PayPal, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen van de bestelling te voldoen of de persoonlijke gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt. De overdracht van persoonlijke gegevens door PayPal valt buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant van deze website.

3. Afhankelijk van de betaalmethode die is geselecteerd via PayPal, b.v. Factuur of automatische incasso, de persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, worden door PayPal doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. De overdracht van persoonlijke gegevens wordt gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles met betrekking tot de bestelling van de gebruiker. Voor meer informatie over welke kredietbureaus worden vermeld en welke gegevens door PayPal in het algemeen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld raadpleeg het privacybeleid van PayPal https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

4. Naast betaling via PayPal heeft de gebruiker toegang tot verdere betalingsopties waarbij de openbaarmaking van gegevens aan derden is uitgesloten. Als de gebruiker niet akkoord gaat met een overdracht van persoonlijke gegevens naar PayPal, is een alternatieve betaalmethode voor het voltooien van het bestelproces het kiezen van.

12 Gebruik van Skrill(TM)

1. Betalingen door de gebruiker met de externe online betalingsdienstaanbieder Skrill worden onafhankelijk van de exploitant van het web aanbod verricht als aanbod van Skrill Limited, 25 Canada Square, London E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk en worden verwerkt via de zogenaamde Skrill Wallet, die een virtuele, elektronische portemonnee vertegenwoordigt.

2. Indien gebruikers besluiten om tijdens het bestelproces te betalen met de externe online-betaaldienstverlener Skrill, worden persoonsgegevens doorgegeven aan Skrill, evenals aan de exploitant van de geselecteerde betaaloptie (bijv. Klarna, Visa, EPS, iDEAL, enz.) als onderdeel van de geïnitieerde bestelling. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de voor de betalingsverwerking vereiste persoonsgegevens. De persoonsgegevens die aan Skrill worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van bestellingen. Bovendien worden gegevens aan Skrill doorgegeven die verband houden met de bestelling, zoals het aantal artikelen, het artikelnummer, het factuurbedrag, de procentuele belastingen, factuurgegevens, enz.

De betaling met Skrill gebeurt vrijwillig op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker door deze betalingsoptie te activeren. De bijbehorende overdracht van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling met het door de gebruiker gekozen betaalmiddel, met name voor de bevestiging van de identiteit, de administratie van de betaling en de klantenrelatie. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde tegenover Skrill in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) betalingsverwerking.

LET OP: Persoonsgegevens kunnen door Skrill ook worden doorgegeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling na te komen of de persoonsgegevens namens de klant moeten worden verwerkt. De overdracht van persoonsgegevens door de werkmaatschappij Skrill Ltd. valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze website.

3. Afhankelijk van de door Skrill aangeboden en geselecteerde betalingsmethode, bijvoorbeeld iDeal, Sofort (door Klarna) of EPS-Payment, kunnen de door de verantwoordelijke voor de verwerking uitgewisselde persoonsgegevens door Skrill worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid met betrekking tot de door de gebruiker geplaatste bestelling. In de verklaring over gegevensbescherming van Skrill op https://www.skrill.com/en/footer/comprehensiveprivacypolicy/ kunt u in detail nalezen welke kredietinstellingen betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door Skrill worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven.

4. Naast de betaling met Skrill beschikt de gebruiker over andere betalingsmogelijkheden, waarbij de verstrekking van gegevens aan derden is uitgesloten. Indien de gebruiker niet instemt met de overdracht van persoonsgegevens aan Skrill, moet een alternatieve betalingsmethode worden gekozen om het bestelproces te voltooien.

13 Gebruik van webanalysediensten

1. Onze web aanbiedingen maken geen gebruik van tracking- en webanalysediensten, zodat er op geen enkele wijze een overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt.