Privacybeleid

1 Algemeen

1. De bescherming van uw gegevens zoals die bij uw bezoek aan onze website worden verzameld, verwerkt en gebruikt, is voor ons van groot belang. Uw gegevens worden beschermd zoals vereist bij wet.

2. Met inachtneming van de richtlijnen betreffende de bescherming persoonsgegevens, in het bijzonder zoals die zijn opgenomen in het Telemediengesetz (TMG), is de exploitant van de volgende websites:

 • www.s-polytec.de
 • www.s-polytec.nl
 • www.s-polytec.com

verplicht deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor statistische en interne doelen inzover nodig voor de functionaliteit van de website.

3. De verstrekking van persoonlijke gegevens (naam, adress, e-mailadres, etc.) met als doel een aanmelding, verzoek, een waardering en/of de aankoop van een op onze website aangeboden artikel is vrijwillig en dient slechts de afwikkeling van een aangegane koopverplichting alsmede informatieverstrekking. Deze gegevens worden electronisch opgeslagen.

2 Verzameling en verwerking van statistische gegevens

1. Een bezoek aan deze webpagina’s genereert gegevens die worden opgelsagen voor statistische en intern-functionele doeleinden. Deze gegevens omvatten de volgende:

 1. naam van de bezochte pagina
 2. datum en tijd van het bezoek
 3. de hoeveelheid overgedragen gegevens
 4. melding van succesvolle bezoeken
 5. gebruikte webbrowser
 6. ezoekend webdomein
 7. IP-adres van de computer van de gebruiker

2. Overige gegevens worden slechts verzameld indien ze vrijwillig worden aangeboden, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek, waardering of bestelling.

3 Gebruik en doorgave van persoonlijke gegevens

1. Persoonlijke gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt bij de beantwoording van vragen, voor de afwikkeling van gesloten overeenkomsten of voor technisch-administratieve doeleinden.

2. Persoonlijke gegevens worden slechts derden ter beschikking gesteld inzover dit noodzakelijk is voor eventuele afwikkeling van financiële verplichtingen of indien u dit vrijwillig toestaat. U heb ten alle tijden het recht gegeven toestemming in te trekken.

3. Persoonlijke gegevens worden verwijderd indien u uw toestemming intrekt, zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het doel waartoe zij werden verstrekt of wanneer hun opslag op grond van wettelijke vereisten niet toelaatbaar is.

4 Recht op informatie

1. U hebt altijd het recht informatie op te vragen over gegevens betreffende uw persoon. Daarenboven beschikt u te allen tijde over het recht deze gegevens te laten bewerken, te laten blokkeren of te laten verwijderen, voorzover deze althans niet meer noodzakelijk zijn om een opdracht uit te voeren of wettelijk vereist voor de totstandkoming van een overeenkomst.

2. Op schriftelijke vragen over uw persoonlijke gegevens zoals die zijn opgeslagen zullen wij ten spoedigste antwoorden, zonder berekening van kosten. Richt u uw aanvraag om informatie over de aard and inhoud van uw opgeslagen persoonlijke gegevens, alsmede een eventueel verzoek om verandering, correctie of verwijdering aan:

 • S-Polytec GmbH
 • Jurgensstraße 5
 • 47574 Goch
 • Duitsland

Uw aanvraag wordt door ons onmiddellijk verwerkt, voorzover geen wettelijke gronden dit verhinderen.

5 Veiligheid van uw gegevens

1. Voor zover dit organisatorische en technisch mogelijk is worden uw gegevens buiten bereik van derden opgeslagen. In het geval van communicatie per e-mail of ander electronisch medium kan nooit worden gegarandeerd dat uw gegevens volledig veilig zijn. Als sprake is van vertrouwelijk informatie raden wij u daarom aan ons te contacteren per brief.

 • S-Polytec GmbH
 • Jurgensstraße 5
 • 47574 Goch
 • Duitsland

6 Verwendung von Google (TM) Analytics (TM)

1. Diese Webseite benutzt Google Analytics (TM), einen Webanalysedienst der Google Inc. ( „Google“) Google Analytics (TM) verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

2. Google (TM) wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiteaktivitäten für die Webseitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google (TM) diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google (TM) verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google (TM) in Verbindung bringen.

3. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite in vollem Umfang nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google (TM) in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.