Bouwschuim & montageschuim kopen goedkoop online

Bouwschuim is veelzijdig en is geschikt voor afdichten, vullen, verlijmen, isoleren en isoleren. Koop bouwschuim tegen lage prijzen en profiteer van onze selectie hoogwaardige1C PU pistool schuimend, evenalsreinigers en PU-schuimpistolen voor het eenvoudig en schoon doseren van bouwschuim.

Uw voordelen bij de aankoop van bouwschuim van S-Polytec
  1. Wij bieden kant-en-klaar bouwschuim in diverse uitvoeringen tegen gunstige prijzen
  2. Onze PU-pistoolschuimen worden beschouwd als bijzonder emissiearm voor een gezond binnenmilieu
  3. Passend bij de schuimblikken bieden wij hoogwaardige PU-schuimpistolen voor eenvoudig aanbrengen.

Bouwschuim voor afdichten, vullen, hechten en isoleren

Verschillende versies ✓ Veelzijdig gebruik✓ Lage emissie✓

Bouwschuim is zeer populair als het gaat om het doeltreffend afdichten en isoleren van doorvoeren en voegen. PU-schuim wordt vooral gebruikt bij de plaatsing van ramen en deuren binnen en buiten, omdat het door zijn celstructuur een warmte-isolerende en geluidsisolerende werking heeft. De verwerking is snel en eenvoudig, zodat koudebruggen in slechts enkele stappen kunnen worden voorkomen. Bouwschuim is echter niet alleen geschikt voor het vullen van holle ruimten, maar kan ook heel goed als lijm worden gebruikt. Een beproefd voorbeeld uit de praktijk is het verlijmen van isolatieplaten aan de buitengevel.

De toepassingsmogelijkheden van bouwschuim zijn enorm veelzijdig, zodat wij ook voor speciale toepassingsgebieden doelgerichte, op de specifieke eisen afgestemde bouwschuimen op voorraad hebben. Voor de verlijming van buitengevelisolatie is bijvoorbeeld een speciaal 1C PU-lijmschuim beschikbaar, dat zich enerzijds kenmerkt door een hoge kleefkracht en anderzijds zeer korte wachttijden tot de uitharding vereist. Voor het inbouwen van branddeuren, rookafvoersystemen of voor het afdichten van brandrelevante muuropeningen hebben wij een speciaal 1C PU-brandwerende schuim, dat volgens DIN 4102 B1 als moeilijk ontvlambaar is geclassificeerd. Voor het inbouwen van binnendeuren, ramen of voor het vullen van voegen en muuraansluitingen volstaat in de meeste gevallen een eenvoudig 1K PU-pistoolschuim, zodat wij ook voor dergelijke toepassingen een geschikt bouwschuim in ons productassortiment hebben.

Alle in de winkel verkrijgbare PU-pistoolschuimen zijn geclassificeerd als bijzonder emissiearm om een gezonde leefomgeving te garanderen. Afhankelijk van het merk en de fabrikant spelen hier verschillende certificeringsinstanties een rol. Voor sommige krijgt de classificatie volgens Emissions dans l'air intérieur de hoogste graad A+. Voor andere schuimsoorten is de classificatie volgens GEV-EMICODE klasse EC1+ (zeer lage emissie). Gedetailleerde informatie over de emissieclassificaties vindt u daarom op de productpagina van elk PU-schuim.

Wij bieden ook PU-schuim en pistoolreinigers van hoge kwaliteit die bij het bouwschuim passen.

Bouwschuim is een zeer kleverige, taaie massa die moeilijk te verwijderen is. Om contactoppervlakken van niet-uitgehard schuim te reinigen, of om de schuimpistolen na gebruik te reinigen, bieden wij speciale PU-reinigers aan. Deze kunnen eenvoudig op de houder van het pistool worden geschroefd en reinigen het leidingsysteem van het pistool effectief en grondig. Dit zorgt ervoor dat het resterende bouwschuim in het pistool niet uithardt en het pistool verder kan worden gebruikt. Met een adapterbuis kunnen ook alle oppervlakken worden gereinigd waaraan PU-schuim kleeft en die moeten worden verwijderd.

Om bouwschuim in pistoolbussen te kunnen verwerken, is een PU-schuimpistool nodig. Voor het geval dat deze nog niet beschikbaar is, bieden wij PU-pistolen in diverse uitvoeringen, variërend van de voordelige uitvoering voor incidenteel gebruik tot het professionele schuimpistool met instelbaar stelwiel voor het nauwkeurig doseren van het bouwschuim, dat zowel van binnen als van buiten volledig is voorzien van een PTFE-coating.

Ons leveringsprogramma voor bouwschuim

  • Gebruiksklaar 1-component PU pistoolschuim
  • Snel uithardend 1C PU lijmschuim
  • Vlamvertragend 1C PU brandbeveiligingsschuim
  • PU schuim en pistoolreiniger
  • Diverse PU-schuimpistolen
  • en nog veel meer

Bouwschuim correct aanbrengen - zo doe je dat!

Zorg voor voldoende ventilatie voordat u met bouwschuim gaat werken. Beschermende handschoenen zijn in ieder geval verplicht. Het is ook aan te raden kleding te dragen die de huid volledig bedekt!

Stap 1:Schudden
Bouwschuim bestaat uit een viskeuze massa en een blaasmiddel. Deze twee ingrediënten moeten goed met elkaar worden vermengd. Daartoe moet de bus met schuim minstens 15 seconden krachtig worden geschud. Door het schudden ontstaat de nodige druk die het bouwschuim uit de bus transporteert en de stroperige vloeistof doet oplossen. Alleen door voldoende schudden kan voldoende expansie en vorming van de fijnporige celstructuur van het schuim worden bereikt.

Stap 2:Vastschroeven
Voordat het bouwschuim kan worden aangebracht, moet het deksel van de schuimbus worden verwijderd. Voor ééncomponent pistoolschuim moet de schuimbus op het schuimpistool worden geschroefd. Het ventiel moet naar boven wijzen. Niet te vast aandraaien, want na aandraaien gaat het los. Handvast is hier voldoende. Bij schuimblikken die geleverd worden met een adapterbuis is geen schuimpistool nodig, dus hoeft alleen de adapter op het ventiel geschroefd te worden.

Stap 3:Aanbrengen
Het schuim wordt ondersteboven aangebracht, ongeacht of een schuimpistool of een adapterbuis wordt gebruikt. In tegenstelling tot spuitlijm zit er geen stijgbuis in de bus met schuim, omdat montageschuim veel te viskeus is, zodat de buis snel verstopt zou raken. Om ervoor te zorgen dat het schuim door het ventiel zakt en de bus volledig wordt geleegd, moet de bus daarom met het ventiel naar beneden worden gehouden. Om het schuim toe te dienen, moet de punt van het pistool zo diep mogelijk worden ingestoken. Breng het bouwschuim voorzichtig aan en denk eraan dat het nog zal opzwellen. Hoewel u overtollig schuim nog kunt afsnijden nadat het is uitgehard, is te veel ook niet handig. Bij zeer droge bouwmaterialen die vocht opnemen (b.v. pleisterwerk, kalkzandsteen, enz.) is het raadzaam de oppervlakken vooraf met water te bevochtigen.

Step 4:Bevochtigen
Na het aanbrengen moet het bouwschuim met water worden bevochtigd, omdat het voldoende vocht nodig heeft om op te zwellen en uit te harden. De oppervlakken van het schuim kunnen gemakkelijk en nauwkeurig worden bevochtigd met een in de handel verkrijgbaar spuitpistool. 2-componenten PU-schuim bevat een extra activator die als verharder fungeert en een chemische reactie op gang brengt. Bij dergelijke schuimen is het niet nodig de oppervlakken extra te bevochtigen.

Stap 5:Wachten
Als bouwschuim wordt gebruikt om af te dichten, te vullen, te isoleren of te isoleren, moet het vers aangebrachte schuim uitharden. Hiervoor heeft het installatieschuim vocht nodig, zoals beschreven in stap 4, en tijd. Hoe lang het schuim moet uitharden, hangt af van het soort bouwschuim. Bij snelhardend schuim is het uitharden binnen een paar minuten voltooid. Bij ééncomponent standaardschuimen duurt het soms vijf tot acht uur voordat ze volledig zijn uitgehard. Daarnaast is ook de laagdikte van de applicatie bepalend voor de wachttijd tot het schuim zijn definitieve sterkte heeft bereikt.

Stap 6:Knippen
Nadat het montageschuim is uitgehard, kan eventueel overtollig materiaal met een scherp mes worden afgesneden en zo gemakkelijk worden verwijderd. Een gewoon stanleymes met een breed lemmet is hiervoor uitstekend geschikt, omdat het scherpe stanleymes moeiteloos door het uitgeharde bouwschuim glijdt en voor een precieze, rechte snede zorgt.

OPMERKING:Zoals bij alle lijmen en afdichtingsmiddelen moeten de ondergronden schoon, stof- en vetvrij zijn voordat het PU-schuim wordt aangebracht, om een optimale hechting te verkrijgen.

Wat is montageschuim?

Installatieschuim is een veelzijdige lijm die wordt gebruikt voor verlijmen, isoleren en vullen. Installatieschuim is vooral populair voor het plaatsen van ramen en deurkozijnen. Daarnaast wordt montageschuim ook gebruikt voor het verlijmen van isolatieplaten, het vullen van kabels en ventilatiekanalen in metselwerk, of voor het opvullen van isolatie bij zolderverbouwingen. Het gaat om een kleverige lijm, meestal op basis van polyurethaan, die opschuimt in combinatie met een blaasmiddel. Om die reden zijn productnamen als PU-schuim of PUR-schuim in de volksmond heel gebruikelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruiksklare eencomponenten-PU-schuimen, die door vocht uitharden, en tweecomponenten-assemblageschuimen, waarbij een extra activator (of verharder) de uitharding veroorzaakt.

Montageschuim uit één component

1C-montageschuim behoort tot het meest gebruikte schuim in de bouwsector en de handel en vertegenwoordigt ongeveer 80% van het marktaandeel voor montageschuim in dit land, vandaar dat het ook vaak boomschuim wordt genoemd. Het gaat meestal om spuitbussen die het gebruiksklare PU-schuim bevatten samen met een blaasmiddel. De componenten worden gemengd door de spuitbus krachtig te schudden, waardoor het materiaal uit de spuitbus ontsnapt en gaat schuimen. Dit proces wordt vaak schuimen genoemd. Afhankelijk van het ontwerp van de spuitbus is voor het aanbrengen een schuimpistool of een handdispenser nodig, die op de bus wordt geschroefd om een gerichte dosering van het montageschuim te bereiken. De mate waarin het schuim schuimt, hangt af van verschillende factoren. De schuimkwaliteit wordt enerzijds beïnvloed door de vraag of de componenten door schudden voldoende gemengd zijn, en anderzijds door de omgevingstemperatuur. Daarnaast is de relatieve luchtvochtigheid van doorslaggevend belang, omdat ééncomponent PU-schuim vocht nodig heeft om de uithardingsreactie op gang te brengen.

Tweecomponenten montageschuim

Op het eerste gezicht zijn tweecomponenten-assemblageschuimen in de meeste gevallen niet te onderscheiden van ééncomponentenschuimen, omdat ook deze in een schuimblik verkrijgbaar zijn. Het essentiële verschil is echter dat deze bus een extra verharder bevat, die zich in een aparte bak of een tweede kamer binnenin de bus bevindt. Wanneer het schuim naar buiten komt, wordt de verharder met het schuim vermengd, waardoor de chemische reactie voor het uitharden op gang komt. Het grootste voordeel van chemische uitharding is dat het veel sneller uithardt zonder dat de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur de kwaliteit van het schuim beïnvloeden. Extra bevochtiging of een hoge luchtvochtigheid is bij 2-componenten PU-schuim niet nodig - integendeel. Als een tweecomponenten bouwschuim wordt gebruikt, moet de ondergrond absoluut droog zijn.

Welke soorten montageschuim zijn er?

Niet alle bouwschuim is hetzelfde. Beginnend met de vele gangbare benamingen zoals montageschuim, PU-schuim, PUR-schuim, die allemaal in het algemeen worden gebruikt voor conventioneel bouwschuim, zijn er ook speciale schuimsoorten die voor specifieke doeleinden zijn ontwikkeld. In de meeste gevallen verschillen de eigenschappen van de speciale schuimsoorten echter slechts in geringe mate, zodat het eenvoudige 1C PU-schuim kan worden gebruikt. Het is niet voor niets dat dit een marktaandeel van ongeveer 80% in bouwschuim vertegenwoordigt.

1C PU schuim
Het grootste deel van de markt voor bouwschuim bestaat uit eenvoudig 1C PU-schuim of 1C PUR-schuim. Dit vormt ook de basis voor de meeste andere soorten schuim. Dit is een stroperige massa van polyurethaan en een blaasmiddel. PU-schuim hecht zich aan bijna alle bouwmaterialen en heeft vocht nodig om uit te harden. Een ander chemisch bestanddeel, zoals bij 2-componenten PU-schuim, is niet nodig om het schuim hard te laten worden. De verwerkingstemperatuur van PU-schuim ligt tussen +5°C en ongeveer +30°C. Na uitharding is PU-schuim echter behoorlijk vorstbestendig. De temperatuurbestendigheid van de meeste bouwschuimen varieert van ongeveer -40°C tot ongeveer +80°C na uitharding.

2C PU schuim
2C-PU-schuim is een bouwschuim dat naast het eigenlijke PU-schuim en het blaasmiddel een activator of verharder in een aparte houder bevat die de verharding van het schuim in gang zet door een chemische reactie van de componenten. Bij de meeste 2K-schuimen is de aparte verharder geïntegreerd in de spuitbus, zodat deze schuimbussen ook met conventionele schuimkanonnen kunnen worden verwerkt. Deze schuimen zijn aanzienlijk harder en hebben geen vocht nodig om uit te harden. Bovendien hardt een 2C PU-schuim binnen enkele minuten uit, wat de wachttijd tot snijweerstand aanzienlijk verkort.

Raamschuim
Bij het plaatsen van raamprofielen van aluminium, hout of PVC-kunststof zorgt een raamschuim voor een zeer goede geluidsisolatie en een verbeterde warmte-isolatie. Aangezien de raamprofielen uitzetten als gevolg van zonnestraling, is een raamschuim elastischer en kan het gemakkelijker worden samengedrukt wanneer de profielen uitzetten als gevolg van warmte. Hoewel een raamschuim helpt bij het vastzetten van het raamkozijn, moeten de profielen ook statisch worden verankerd. Bovendien dient vensterschuim niet om de holle ruimten waterdicht af te dichten, zodat de aansluitvoegen van de muren vervolgens met een geschikte siliconenkit moeten worden beschermd en afgedicht tegen regen en wateroverlast.

Kozijnschuim
Kozijnschuim wordt, zoals de naam al zegt, gebruikt om deurkozijnen in elkaar te zetten. Een goed deurkozijnschuim kenmerkt zich door een hogere dichtheid, wat resulteert in een betere stevigheid. Bovendien resulteert de hogere dichtheid ook in een betere thermische isolatie. Als de ruimte tussen het metselwerk en het kozijn volledig is opgevuld met schuim, resulteert dit ook in een aanzienlijk betere geluidsisolatie. Omdat de luchtcirculatie na het plaatsen van het kozijn niet optimaal is, en er dus niet voldoende vocht is om het schuim te laten uitharden, zijn de meeste kozijnschuimen twee-componenten systemen die chemisch uitharden. Een ander voordeel van 2-componenten kozijnschuim is dat het deurkozijn slechts korte tijd met stutten hoeft te worden uitgesmeerd, zodat het uitzettende schuim het kozijn niet naar binnen bolt.

Zelfklevend schuim
Een hechtschuim wordt vaak gebruikt voor het verlijmen van isolatieplaten, gipsplaten of vezelplaten omdat ze veel sneller uitharden dan conventioneel PU-schuim en meestal ook een hogere treksterkte hebben. Bovendien is een sterke uitzetting, zoals bij vulschuim, bij een hechtschuim niet gewenst. Vooral bij het verlijmen van isolatieplaten wordt met lijmschuim een nog betere isolatiewaarde bereikt, omdat het lijmschuim ook bijdraagt aan de verhoging van de warmteweerstand.

Brandbeveiligingsschuim
Brandbeveiligingsschuim dankt zijn naam aan zijn brandvertragende eigenschappen, waaraan volgens DIN 4102 B1 moet worden voldaan. Conventioneel bouwschuim is normaliter brandbaar en volledig ongeschikt voor het opschuimen van branddeuren, ventilatiesystemen of rookafvoersystemen. Vlamvertragend brandwerende schuim kan worden gebruikt in bouwsecties met speciale eisen op het gebied van brandgedrag voor de afbakening van brandbeveiligingssecties.

Winterschuim
Winterschuim is een speciaal schuim dat, in tegenstelling tot andere soorten schuim, ook bij temperaturen onder nul kan worden gebruikt. De laagste temperaturen voor verwerking liggen tussen -10°C en -20°C, afhankelijk van de fabrikant. Bij lage temperaturen is de luchtvochtigheid lager, waardoor de uithardingstijd van conventioneel schuim langer wordt. Dit resulteert in een slechtere schuimkwaliteit bij conventioneel schuim, wat ook leidt tot een slechtere warmte- en geluidsisolatie. Bij winterschuim bestaat dit probleem niet, zodat het ook in de winter op bouwplaatsen kan worden gebruikt. Om het schuim te kunnen doseren, moet het blik echter een intrinsieke temperatuur van ten minste +5°C hebben, anders is de PU-massa in het blik te stroperig en kan het dus niet goed worden aangebracht.

Putschuim
Putschuim wordt voornamelijk gebruikt in de weg- en waterbouw voor het afdichten van betonnen schachtringen, rioolbuizen of putschachten. Dit speciale schuim is waterdicht, maar dat wil niet zeggen dat het ook waterdicht is. De dichtheid wordt bereikt door de hoge contactdruk van de afzonderlijke putringen. In sommige gevallen worden de voegen extra afgedicht met een siliconenkit nadat het putschuim is uitgesneden. Putschuim is bestand tegen rotten en bederf, maar is niet geschikt voor drinkwaterleidingen, putten en reservoirs.

Vulschuim
Vulschuim is meestal gewoon een 1K PU schuim. In de meeste gevallen is de productnaam bedoeld om u te misleiden en u te laten denken dat het een speciaal schuim is, speciaal voor het vullen van gaten en muurdoorvoeren. Een goed vulschuim heeft een goede hechting op de meeste ondergronden, is gemakkelijk aan te brengen en schuimt meer op om in nauwe voegen en scheuren door te dringen.

MDI-gereduceerd schuim
De meeste bouwschuimen zijn isocyanaathoudende schuimen die methyldifenylisocyanaat bevatten. Deze zogenaamde MDI's worden beschouwd als mogelijk kankerverwekkend wanneer het bouwschuim niet is uitgehard. Nadat het schuim volledig is uitgehard, bestaat het risico echter niet meer. In MDI-gereduceerd schuim wordt het gehalte aan vrije isocyanaten gereduceerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen matig gereduceerd schuim met een maximaal MDI-gehalte van 1% en sterk gereduceerd schuim met minder dan 0,1% MDI. Daarnaast zijn ook MDI-vrije schuimen beschikbaar, die geen vrije isocyanaatgroepen meer bevatten en methanol afsplitsen tijdens de cross-linking.

Hoe verwijder je bouwschuim?

Voor het verwijderen van bouwschuim moet men niet lang wachten, want zolang het schuim nog niet is uitgehard, kan het nog vrij goed van oppervlakken worden verwijderd. Als dit betekent dat u het werk moet onderbreken, moet u de tijd nemen, want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het zal zijn om het PU-schuim te verwijderen zonder resten achter te laten. Een speciale PU schuimreiniger is de meest effectieve manier om de kleverige massa volledig te verwijderen. Verwijder eerst het schuim ruw met wat keukenpapier. Vervolgens brengt u de reiniger aan en verwijdert u met een schone doek of keukenrol de resten die aan het oppervlak kleven. Om er zeker van te zijn dat de reiniger de oppervlakken niet aantast, moet de compatibiliteit vooraf worden getest op een onopvallende plaats. Het dragen van handschoenen is altijd een must bij bouwschuim. Ook bij het reinigen van oppervlakken en gereedschap.

Als er geen PU-schuimreiniger beschikbaar is, kan PU-schuim ook worden verwijderd met gewone plantaardige olie en een zachte doek. Er ontstaat dan echter een oliefilm op het oppervlak, die in een volgende reinigingsstap moet worden verwijderd. Dit is vooral belangrijk als er later weer bouwschuim of een siliconenkit voor het afdichten van voegen op het oppervlak moet worden aangebracht. Cosmetische doekjes uit de drogisterij zijn ook zeer geschikt voor een snelle verwijdering. Vooral oliehoudende babydoekjes zijn hier doeltreffend.

Gereedschap en schuimpistolen moeten altijd onmiddellijk na gebruik worden schoongemaakt. Vooral bij eenvoudige modellen die niet voorzien zijn van een hoogwaardige antikleeflaag van teflon, kan te lang uitstel leiden tot vastplakken in de loop van het pistool. Dit betekent dat het pistool alleen nog schrootwaarde heeft en niet meer voor verder gebruik in aanmerking komt. Modellen van hoge kwaliteit zijn voorzien van een tefloncoating in de binnenbuis. Professionele modellen voor manueel gebruik zijn meestal zelfs volledig met teflon bekleed, zodat ze veel gemakkelijker te reinigen zijn. Voor het reinigen wordt meestal een pistoolreiniger gebruikt, die op het pistool wordt geschroefd. Door de hendel van de handgreep te bedienen, wordt het volledige buizensysteem gespoeld en grondig gereinigd. Om de oppervlakken van het gereedschap te reinigen, kan het reinigingsmiddel op een doek worden aangebracht en kunnen de onzuiverheden er lichtjes worden afgewreven.

Als het bouwschuim eenmaal is uitgehard, is het meestal bijna onmogelijk om het te verwijderen zonder resten achter te laten. De enige manier om het te verwijderen is mechanisch door het uit te snijden met een mes of door schuimresten weg te schrapen met een profielschraper. U moet hier echter uiterst voorzichtig te werk gaan om de oppervlakken niet te beschadigen. Gevoeligere oppervlakken zoals houten deurkozijnen of kunststof raamprofielen moeten met een schuursponsje en een beetje zeepoplossing worden schoongemaakt. Dit is misschien omslachtig, maar het voorkomt lelijke krassen in het kozijn.

Is PU-schuim giftig?

PU-schuim is in principe ongevaarlijk als tijdens de verwerking persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en het bouwschuim alleen in goed geventileerde ruimten wordt gebruikt. Als het bouwschuim volledig is uitgehard, is er geen gevaar meer van deze lijm- en afdichtingskit.

PU-schuim bevat isocyanaten, die over het algemeen als risicostoffen worden geclassificeerd omdat ze oogirritatie, huidirritatie en irritatie van de ademhalingswegen kunnen veroorzaken. In eencomponent-PU-schuim wordt zeer vaak methyldifenylisocyanaat (afgekort MDI) gebruikt. Boomschuim met een MDI-gehalte van meer dan 1% wordt ervan verdacht carcinogeen te zijn. Concrete bewijzen voor een kankerverwekkende werking zijn nog niet bekend, maar in dierproeven is een verhoogde kans op kanker gevonden wanneer het arme dier werd blootgesteld aan inhaleerbare MDI. Het veronderstelde kankerverwekkende effect houdt verband met het inademen van aërosolen die vrijkomen bij de verwerking en uitharding van het schuim. Als het schuim eenmaal is uitgehard, komen er geen respirabele vormen van isocyanaten meer in de lucht terecht, of is de hoeveelheid zo gering dat deze geen risico meer vormt.

Zoals in het begin vermeld, heeft bouwschuim een sterk irriterend effect op de huid en slijmvliezen, dat nog wordt versterkt door de hoge kleverigheid van het schuim. Dit geldt echter alleen voor bouwschuim in niet uitgeharde toestand, zodat handschoenen en een veiligheidsbril moeten worden gedragen wanneer ermee wordt gewerkt. Bij het werken met bouwschuim is het raadzaam om lange kleding te dragen die het lichaam volledig bedekt. Bovendien moet bij het doseren van het schuim tot aan de definitieve uitharding voor een goede ventilatie worden gezorgd. Na uitharding heeft het PU-schuim echter geen irriterende werking meer.

Verwijdering van PU-schuim en schuimblikken

Bij het verwijderen van gebruikte schuimblikken moet onderscheid worden gemaakt tussen uitgehard schuim en de schuimblikken, omdat gebruikte schuimblikken vanwege de resterende ingrediënten en de gasverpakking onder druk als gevaarlijk afval worden ingedeeld en als zodanig moeten worden behandeld. Dit betekent dat gebruikte blikken schuim, of ze nu geopend of leeg zijn, bij de daarvoor bestemde inzamelpunten moeten worden ingeleverd. Zelfs lege blikken bevatten nog kleine resthoeveelheden PU-schuim of het blaasmiddel, zodat verwijdering via het huisvuil of de gele zak niet is toegestaan. Voor bouwschuim in uitgeharde toestand ligt dat anders, omdat het milieuneutraal is en dus zonder problemen bij het restafval kan worden gedeponeerd.