1K-PU Brandbeveiligingsschuim 750ml

Ons FOME FLEX Fire Block 1K-PU brandwerend schuim is een brandwerend montageschuim in de 750ml pistoolschuimbus dat ideaal is voor het opvullen van kieren en holtes om brandbeveiligingssecties of elektrische systemen af ​​te sluiten.

✓ Moeilijk ontvlambaar
✓ Geluid- & warmte-isolerend
✓ Gemiddelde schuimporositeit
✓ 30 - 50% na-expansie
✓ Opbrengst tot 45 liter

Het brandwerende schuim in de bus van 750 ml komt overeen met DIN 4102 B1 (nauwelijks brandbaar).

Het artikel is in voorraad

Verzending van uw order binnen 2-3 werkdagen

 • Prijs berekenen
Beste voorstellen
 • from 6 Items € 11,80/ stuk (Basisprijs € 15,74/ l)
 • from 12 Items € 11,60/ stuk (Basisprijs € 15,47/ l)
 • from 24 Items € 11,20/ stuk (Basisprijs € 14,93/ l)

Alle prijzen zijn inclusief 19% btw

Basisprijs € 15,87 / l
€ 11,90 / stuk
0,9000 kilo / stuk

Alle prijzen zijn inclusief 19% btw

Uw prijs € 11,90 Incl. 19% BTW Gewicht: 0,9000 kilo
Beschrijving

1K-PU-brandwerend schuim in de pistoolschuimbus

Vuurbestendig ✓ Brandbeveiligingsklasse DIN4102 B1 ✓ Hoog rendement ✓

Ons FOME FLEX Fire Block 1K PU schuim in de pistoolschuimbus met 750ml inhoud is een brandwerendschuim dat voldoet aan brandwerendheidsklasse B1 volgens DIN4102 (deel 1). Daardoor is het schuim ideaal voor het opvullen van holten, voegen en muurdoorvoeren waar speciale brandbeveiligingseisen gelden. Vooral voor het opvullen van spleten tussen metselwerk en branddeuren, brandkasten, metalen raamkozijnen of kabeldoorvoeren is het brandwerende bouwschuim de perfecte keuze. Schuimen met het brandbeveiligingsschuim kan met elk conventioneel PU-schuimpistool worden gedaan.

Het hoogwaardige PU-schuim FOME FLEX Fire Block wordt in Zwitserland gefabriceerd en wordt gekenmerkt door een gelijkmatige schuimstructuur die ontstaat tijdens het uitzetten na het opschuimen. De na-expansie van het brandbeveiligingsschuim ligt tussen 30% en 50% en is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte. Hoe goed de polyurethaanmassa door regelmatig schudden met het blaasmiddel wordt vermengd, heeft ook invloed op de kwaliteit van de schuimstructuur en de volumetoename.

Eigenschappen van het brandbeveiligingsschuim in de pistoolschuimbus

FOME FLEX Fire Block is een gebruiksklaar één-component polyurethaan montageschuim. Als versie in de pistoolschuimbus met 750 ml inhoud kan het schuim worden aangebracht met elk conventioneel PU-schuimpistool voor ééncomponent PU-schuim. Zoals de naam Fire Block correct aangeeft, is dit een brandwerend schuim dat voldoet aan brandwerendheidsklasse B1 volgens DIN 4102 deel 1. Bovendien is het vlamvertragende PU-schuim ingedeeld in brandwerendheidsklasse EI240 volgens DIN 13501-2. Dit betekent dat een ingesloten ruimte bij eenzijdige blootstelling aan vuur gedurende ten minste 240 minuten beschermd is tegen de overdracht van vuur door vlammen of hete gassen.

FOME FLEX Fire Block heeft een uitstekende hechting op alle minerale materialen die in de bouwsector worden gebruikt. Vooral bij het opschuimen van holle ruimten en voegen tussen beton, klinkers, cellenbeton, kalkzandsteen of vergelijkbare bouwmaterialen en metalen zoals aluminium of staal, vormt het bouwschuim een brandvertragende spouwvulling die dankzij de gelijkmatige poriënvorming van gemiddelde grootte ook bijdraagt tot een optimale geluidsisolatie. De schuimstructuur sluit ook warmte- en koudebruggen en isoleert dus tegelijkertijd doeltreffend. De grote volumetoename, die optreedt door de na-expansie van 30% - 50%, resulteert in een zeer hoog rendement van het schuim. Bij vrije expansie kan met één enkele schuimbus een totaal volume tot 45 liter worden bereikt.

De aanbrengtemperatuur van het brandbeveiligingsschuim ligt tussen +5 en +35°C. Bij lage temperaturen wordt aanbevolen de schuimbus op te warmen tot +18°C. Dit moet langzaam en voorzichtig gebeuren en kan worden bereikt door een warm (niet heet) waterbad, of door het te bewaren in een kamer met de juiste kamertemperatuur. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat de verwerkingstemperatuur tijdens het uitharden niet wordt overschreden of onderschreden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de breedte van de voegen en het volume, duurt het tot 12 uur voordat het schuim volledig is uitgehard; dit kan enigszins worden versneld door het schuim na het opschuimen extra te bevochtigen. Nadat het schuim is uitgehard, varieert de temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C. Dit betekent dat het schuim ook vorstbestendig is. Dit betekent dat het schuim zowel vorstbestendig als hittebestendig is, zodat het ook kan worden gebruikt voor schuimvorming in diepvriesinstallaties of industriële installaties met hoge temperaturen.

 • Het vuurvaste PU-schuim hecht uitstekend op alle vaste bouwmaterialen
 • Ideaal voor toepassingen in ruimten met hoge brandwerendheidseisen
 • Voldoet aan de brandbeveiligingsnormen DIN 4102 B1, alsook EN 13501-2 EL 240
 • De temperatuurbestendigheid na uitharding varieert van -40°C tot +80°C
 • Uniforme schuimstructuur met gemiddelde porositeit voor doeltreffende isolatie
 • Ideaal geschikt voor het vullen van spleten en holtes dankzij 30 - 50% na-expansie
 • Zeer hoge opbrengst tot 45 liter volume met vrije uitzetting

OPMEKING: PU-Schuim hecht niet aan polyolefinen (polyethyleen, polypropyleen) en PTFE.

Verwerking van 1K PU brandbeveiligingsschuim FOME FLEX Fire Block Polypropyleen) en PTFE

Het FOME FLEX Fire Block 1K PU brandwerende schuim wordt gebruiksklaar geleverd in de pistoolschuimbus. Voor het opschuimen is een in de handel verkrijgbaar PU-schuimpistool nodig, dat op het ventiel van de bus wordt geschroefd. Vóór het vastschroeven, maar uiterlijk onmiddellijk vóór het aanbrengen van het schuim, moet het schuimvormend middel met de PU-lijmmassa worden vermengd. Schud daartoe het blik krachtig gedurende ca. 15 seconden. Enerzijds wordt het schuim hierdoor uit het blik getransporteerd en anderzijds heeft het schudden invloed op de schuimkwaliteit, die wordt gekenmerkt door een gemiddelde porositeit met goede isolerende eigenschappen.

Alvorens met het opschuimen van holle ruimten, deurkozijnen of muuropeningen te beginnen, moeten de oppervlakken voldoende worden bevochtigd, omdat ééncomponent polyurethaanschuim vocht nodig heeft om uit te harden. Met een spuitfles gevuld met kraanwater is deze stap echter snel gedaan. Bij het aanbrengen van het schuim moet de bus ondersteboven worden gehouden, zodat het schuim uit de bus kan vloeien. Het debiet van het schuim kan bij de meeste schuimpistolen naar behoefte worden aangepast door middel van een stelschroef aan de achterkant. Wegens de sterke na-expansie tot 50% moet de spuitpunt van het pistool ongeveer halverwege in de spleet of holte worden gestoken. Dispenseer het schuim tot aan de punt.

Voor continu werk of grotere holtes is het raadzaam het pistool van tijd tot tijd krachtig te schudden om een constante schuimkwaliteit te handhaven. De wachttijd voor verlijming met brandbeveiligingsschuim bedraagt ongeveer 5 minuten. Na het opschuimen, maar uiterlijk vóór het bereiken van de uithardingstijd, die afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte tussen 5 en 8 minuten bedraagt, moeten onbedoelde onzuiverheden worden verwijderd. Onze pistoolschuimreiniger FOME FLEX is hiervoor geschikt. Als het schuim eenmaal is uitgehard, is het moeilijk om het mechanisch te verwijderen met een schraper of mes.

Door de hoge na-expansie kan het schuim opzwellen en uit de voeg ontsnappen als deze te royaal wordt gevuld. Dit is echter geen probleem, want nadat het brandwerende schuim is uitgehard, kan het worden verwijderd met een schildersspatel of een scherp mes.

ATTENTIE: Draag altijd handschoenen wanneer u met PU-brandbeveiligingsschuim werkt.

Verwerkingseigenschappen van het brandwerende PU-schuim FOME FLEX Fire Block

 • Geurvorming: reukarm, karakteristiek
 • Kleur: roze, roodachtig
 • Bedrijfstemperatuur: +5 °C bis +30 °C
 • Na-expansie: 30 - 50%
 • Instel tijd: ca. 5 – 8 minuten (bei ca. +25 °C)
 • Uithardingstijd: ca. 12 uur (bij ca. +25 °C)
 • Trekkracht: 4 - 5 N/cm² volgens DIN 53427
 • Brandbeveiligingsklasse: B1 volgens DIN 4102
 • Opslagtemperatuur: +5 °C bis +25 °C
 • Houdbaarheid: 18 Maanden (ongeopend)

Veiligheidsvoorschriften voor de verwerking

Lees voor het gebruik van het brandwerende schuim FOME FLEX Fire Block het technische informatieblad en het veiligheidsinformatieblad. Bovenal moet dringend rekening worden gehouden met de specificaties voor persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen, veiligheidsbril). Verwerk het brandwerend PU-schuim alleen in goed geventileerde ruimten of buiten en vermijd contact met de huid of de ogen. Verpakkingen met PU-schuim moeten, net als alle andere kleefstoffen, altijd gesloten en buiten bereik van kinderen worden bewaard.

Gevarenaanduidingen volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008

 1. H222 - Zeer licht ontvlambaar aërosol.
 2. H229 - Container staat onder druk: kan barsten bij verhitting.
 3. H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 4. H317 - Kan allergische huidreacties veroorzaken.
 5. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 6. H334 - Kan bij inademing allergie, astma-achtige symptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 7. H335 - Kan de ademhalingswegen irriteren.
 8. H351 - Kan waarschijnlijk kanker veroorzaken.
 9. H362 - Kan via de moedermelk schade toebrengen aan zuigelingen.
 10. H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 11. H413 - Kan schadelijk zijn voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen, alsmede uitgebreide informatie over veilige behandeling, vervoer en verwijdering, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van FOME FLEX Fire Block PU brandbeveiligingsschuim.

Extra informatie

Extra informatie

ArtikelnummerTG-FOAM-B1
LevertijdVerzending van uw order binnen 2-3 werkdagen
Kleefstof type1K PUR Lijm
MateriaalPolyurethaan-schuim
EAN/GTIN4779027534534
Gewicht0.9000
Vulhoeveelheid in ml750
KleurRood
Kleurnauwkeurigheidgeen informatie mogelijk
Beoordelen

Klantenreviews

Er zijn nog geen meningen van klanten beschikbaar

Schrijf de eerste review over dit product
Datasheet

Product delen? Dank je.