Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben de volgende herroepingsrecht

Volgens § 312g (1) Nr. 1 BGB is het herroepingsrecht uitgesloten voor “overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd”. Dit geldt in het bijzonder voor bestellingen van op maat gesneden kunststofplaten, lasersnijden en op maat gesneden profielen en buizen!!!

Anders geldt:

U kunt uw contractuele verklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - als de goederen vóór het verstrijken van de termijn aan u zijn geleverd - door retourzending van de goederen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van gelijksoortige goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor vervulling van onze informatieverplichtingen volgens § 312c lid 2 BGB in combinatie met § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV en onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB in combinatie met § 3 BGB-InfoV. Tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. De annulering moet worden gestuurd naar:

S-POLYTEC GmbH
Im Schlop 11
47559 Kranenburg
E-Mail: info@s-polytec.de

Gevolgen van annulering

In het geval van een effectieve annulering moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en eventuele voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Als u de ontvangen goederen niet geheel of gedeeltelijk of alleen in verslechterde staat kunt retourneren, moet u ons mogelijk de waarde vergoeden. Dit geldt niet voor het afstaan van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kun je de verplichting om een vergoeding te betalen voor een verslechtering die veroorzaakt is door het beoogde gebruik van het voorwerp vermijden door het voorwerp niet te gebruiken alsof het jouw eigendom was en door niets te doen dat de waarde ervan zou kunnen aantasten. In overeenstemming met § 357 (5) BGB draagt de consument de directe kosten voor het terugzenden van de goederen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen. Dit is niet van toepassing als de aannemer ermee heeft ingestemd deze kosten te dragen na een beoordeling per geval. Verplichtingen om betalingen terug te betalen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De periode begint voor u met de verzending van uw annulering of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de annuleringsvoorwaarden